Pers

Arnhem, 4 februari 2011

PERSBERICHT

Uitreiking van het Manifest van het Cultuur Netwerk Arnhem (C.N.A.) aan Michiel van Wessem, wethouder werken, cultuur en recreatie
Woensdag 9 februari 2011, 13:30u. in het stadhuis van Arnhem

Het onlangs opgerichte Cultuur Netwerk Arnhem (C.N.A.), waarin een groot aantal Arnhemse kunst- en cultuurinstellingen zijn verenigd, overhandigt op woensdag 9 februari om 13:30u. in het Arnhemse stadhuis het eerste exemplaar van het C.N.A. – Manifest aan wethouder werken, cultuur en recreatie, Michiel van Wessem.

Het initiatief om een ‘Cultureel Netwerk Arnhem’ op te richten komt vanuit de culturele instellingen die zitting hebben in de stad Arnhem. Het verband richt zich op gezamenlijke belangenbehartiging, kennisdeling en collectieve voorlichting en communicatie over kunst en cultuur in Arnhem. Het netwerk kan ook een platform bieden voor een toekomstig gesprek over samenwerking en afstemming tussen organisaties.
Directies van instellingen die tot de basisinfrastructuur van kunst en cultuur in de stad worden gerekend en die structurele, meerjarige subsidie ontvangen van één of meerdere overheden (gemeente, provincie, rijk) kunnen toetreden tot het netwerk.

Het C.N.A. heeft zijn voornaamste ambities en motieven geformuleerd in een zes punten tellend manifest. Het C.N.A. vertrouwt erop dat dit manifest aan de basis staat van een hechte en betekenisvolle relatie tussen instellingen, beleidsmakers en publiek in een rijk en bloeiend cultureel klimaat.

Het C.N.A. is een direct resultaat van de landelijke protestactie eind vorig jaar tegen de rijksbezuinigingen op kunst en cultuur die door cultureel Arnhem voorbeeldig is opgepakt. Rond deze manifestatie, ‘Arnhem schreeuwt om cultuur’ is er constructief en daadkrachtig samengewerkt door een flink aantal instellingen, gezelschappen en opleidingsinstituten.

Het verheugt het C.N.A. dat het enthousiasme voor dit initiatief onder de Arnhemse culturele instellingen groot is en het (nog steeds groeiende) aantal deelnemers aan dit netwerk representatief is voor de spanbreedte en veelzijdigheid van het Arnhemse culturele circuit.

Maandelijks wordt er door de leden van het C.N.A. op een vaste dag overlegd. Ambtenaren en bestuurders van gemeente en provincie zijn welkom bij deze bijeenkomsten. Instellingen die geen lid zijn van het netwerk kunnen één maal per kwartaal aanschuiven.

persbericht Manifest CNA

Persbericht CNAwebsite

logo cna