Nieuws

>> NIEUWE VOORZITTER ADVIESCOMMISSIE PAC GEZOCHT (24-04-2017)

Voor de adviescommissie PAC wordt na drie subsidierondes een nieuwe voorzitter gezocht.
.

>> DONNERWETTER WINT ARNHEMSE CULTUURPRIJS 2016

De Arnhemse band Donnerwetter won 9 december de Arnhemse Cultuurprijs 2016. De prijs van € 2.500 werd tijdens de feestelijke opening van Theater aan de Rijn uitgereikt door wethouder Gerrie Elfrink.

Donnerwetter is de caleidoscopische garageband uit Arnhem en werd unaniem verkozen tot de winnaar van de Cultuurprijs Arnhem. Volgens de jury geeft Donnerwetter met hun vernieuwende aanpak een innovatieve kijk op de veelsoortige verbindingen die popmuziek kan maken. “Donnerwetter is een inspiratiebron en voorbeeldrol voor andere opkomende bandjes.” Als trotse vertegenwoordigers van Arnhem zijn ze dit jaar uitgenodigd voor een optreden op het Noorderslagfestival. De jury spreekt daarnaast een grote waardering uit voor het jaarlijkse festival Donnerwetter-Day. Op die dag nodigt Donnerwetter andere bandjes uit om te komen spelen, maar ook theater, dans, schrijven en beeldende kunst zijn onderdeel. “Hiermee creëren ze verbinding tussen verschillende kunstenaars en publieksgroepen en kijken ze over hun eigen schaduw heen.”

.

>> OPROEP: ARNHEMSE CULTUURPRIJS 2016 (15-10-2016)

De Gemeente Arnhem roept iedere inwoner van de stad op om een culturele instelling, organisatie of kunstenaar voor te dragen voor de Cultuurprijs 2016. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan een culturele partij die Arnhem als cultuurstad op de kaart heeft gezet. De prijs van € 2.500 wordt op 9 december, tijdens de feestelijke heropening van Theater aan de Rijn, uitgereikt.
.
Talenten van nu
Met de prijs, een cheque ter waarde van € 2.500, wil de gemeente ‘talenten van nu’ ondersteunen en een stimulans zijn voor vernieuwende initiatieven. Partijen in de stad die structureel subsidie ontvangen van de gemeente Arnhem zijn uitgesloten van deelname aan de Cultuurprijs.
Winnaars 2015
In 2015 ging de award naar 2 culturele broedplaatsen: Code Rood en Motel Spatie, beide pioniers op cultureel gebied met het lef om buiten de gebaande paden te programmeren. Eerdere winnaars waren broedplaatsen Code Rood en Motel Spatie, Roof Garden Arnhem en Festival Facing Pages.

Voordragen kandidaten
Vernieuwende culturele instelling, organisatie of kunstenaar nomineren voor de Cultuurprijs? Meld je kandidaat aan via: http://www.generaleoost.nl/nieuws/oproep
De genomineerden worden op 1 december 2016 bekend gemaakt.
Let op: Deadline voor aanmelding is 23 november 2016!

.

>> VOORZITTER (02-11-2015)

CNA is verheugd een nieuwe voorzitter te hebben gevonden: Marian Louppen. Met haar lange staat van dienst, o.a. als voormalig Gedeputeerde Cultuur, heeft CNA een sterke en onafhankelijke voorzitter gekregen.

.

>> LID GEZOCHT: COMMISSIE CULTURELE SUBSIDIES ARNHEM (03-06-2015)

De tweejarige regeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC) bestaat sinds 2012 en staat open voor activiteiten van het zogeheten ‘middensegment’ op het gebied van productie en presentatie (inclusief festivals) en uit alle mogelijke werkvelden: podiumkunsten, beeldende kunsten en vormgeving, mode, letteren, erfgoed, film en (nieuwe) media. Het bijbehorend budget bedraagt jaarlijks circa € 700.000.

Reageren voor 29 juni 2015. Zie voor meer informatie:

vacature commissie mei 2015

.

>> SONSBEEKAVOND 28 APRIL (13-04-2015)

Op dinsdagavond 28 april organiseerde CNA een Cultuur Netwerkbijeenkomst in Showroom Arnhem rondom het thema SONSBEEK 2016. Het hele Arnhemse culturele veld was hiervoor uitgenodigd.

De avond vond plaats in aanwezigheid van leden van ruangrupa: dit collectief is benoemd als curator voor SONSBEEK 2016. ruangrupa komt uit Jakarta (Indonesië) en bestaat uit o.a. kunstenaars, curatoren, architecten, schrijvers en historici. ruangrupa zal een toelichting geven op de plannen voor SONSBEEK 2016. Onderzoek, uitwisseling en betrokkenheid spelen voor ruangrupa altijd een grote rol. Daarom hoorde ruangrupa 28 april ook heel graag van het veld wat er leeft en speelt in Arnhem.

.

>> CULTUURPRIJS ARNHEM (06-06-2014)

Omdat kunst & cultuur een belangrijke plaats innemen in de positionering van de stad Arnhem reikt de gemeente Arnhem jaarlijks de Cultuurprijs Arnhem uit. Vanaf 2013 is er voor gekozen om deze Cultuurprijs een aanmoediging te laten zijn om het creatieve klimaat te stimuleren. Alle Arnhemmers en de Arnhemse culturele instellingen werden gevraagd één culturele instelling, organisatie of kunstenaar voor te dragen voor de Cultuurprijs 2014. De Cultuurprijs (een cheque ter waarde van € 2.500) werd tijdens de Uitboulevard op 30 augustus uitgereikt door wethouder Gerrie Elfrink aan de winnaar O.K. Parking!

.

 >> 21 MEI 2014: INFORMATIE AVOND KUNST & CULTUUR IN LUXOR

Op 21 mei organiseerde CNA in Luxor Live een informatieve avond over kunst & cultuur voor politieke partijen, raadsleden, instellingen en belangstellenden.

CNA vroeg daarmee de aandacht voor kunst en cultuur in Arnhem: nu en in de toekomst. Op de avond werd het brede, rijke palet aan cultuur- en kunstinstellingen/functies in een aantrekkelijke vorm gepresenteerd. Doel was te tonen hoe rijk en divers kunst en cultuur in Arnhem zijn en de oproep te doen dit zo goed mogelijk in stand te houden.

In pakkende ‘pecha kucha presentaties’ waren er presentaties te zien van Generale Oost,  platform Beeldende Kunst Arnhem, kunst- en cultuureducatie Rozet, Luxor Live en Roof Garden Arnhem. Daarnaast was er een speciale act van Toneelgroep Oostpool. Na afloop was er een debat met de zaal onder leiding van presentator Kim Coppes.

De opkomst was groot. De wethouder cultuur, Gerrie Elfrink, was aanwezig, ruim de helft van alle Raadsleden en vele vertegenwoordigers van instellingen kunst en cultuur.

.

>> BRIEVEN CNA AAN FORMATEUR EN NIEUWE RAADSLEDEN (03-04-2014)

In brieven aan de formateur en nieuwe raadsleden, gestuurd na de verkiezingen, pleit CNA er voor om kunst en cultuur in Arnhem te blijven steunen zodat Arnhem zich met recht Culturele Hoofdstad van het Oosten kan blijven noemen. Klik op de bijlagen:

140328 brief CNA raadsleden

140403 brief CNA aan formateur dhr Leisink

.

>> REACTIE CNA OP PERSBERICHT GEMEENTE ARNHEM M.B.T. BEZUINIGINGEN CULTUUR (15-10-2013)

Op 26 september verscheen er het persbericht van de gemeente Arnhem waarin bezuinigingen werden aangekondigd:

130926 PERSBERICHT GEMEENTE ARNHEM 26 SEPTEMBER 2013

CNA stuurde op 15 oktober n.a.v. dit persbericht een reactie naar het College van B&W, de Raadsleden, de Commissieleden/woordvoerders en de cultuurambtenaren. Klik op de bijlage voor deze reactie:

131015 reactie CNA op bezuinigingen cultuur

.

>> STROOMVERSNELLER (26-02-2013)

De gemeente heeft voor de komende twee jaar Hans Eliëns (directeur Luxor Live) aangesteld als cultureel ‘Stroomversneller’. Het is de taak van Eliëns om nieuwe verbindingen te laten ontstaan tussen de gevestigde Arnhemse cultuurinstellingen enerzijds en Arnhemse cultuurmakers en cultureel ondernemers anderzijds. Doel: het creëren van een nieuw en vernieuwend cultuuraanbod, waarmee nieuw publiek wordt aangeboord. In het persbericht vindt u meer informatie:

26-2 Gemeente stelt culturele Stroomversneller aan

.

>> NIEUWE ADVIESCOMMISSIE (03-10-2012)

Hans Esmeijer, voormalig gedeputeerde Cultuur van de provincie Gelderland, wordt voorzitter van de commissie Culture Subsidies Arnhem. In het nieuwe cultuurbeleid  van de gemeente Arnhem dat begin dit jaar is vastgesteld, is besloten dat er een nieuwe tweejarige subsidieregeling komt voor programmatische activiteiten. De aanvragen voor deze subsidiegelden worden beoordeeld door de nieuw in te stellen commissie. Deze commissie is met ingang van 2 oktober geïnstalleerd.  In het persbericht vindt u meer informatie:

03-10+Esmeijer+voorzitter+van+adviescommissie+cultuur

.

>> INSPRAAKREACTIE CNA M.B.T. KUNSTENCLUSTER (12-05-2012)

Op 21 mei sprak voorzitter van CNA, Ruud van Meijel, in bij de Raad over het onderwerp Kunstencluster. CNA nam geen standpunt in tegen het Kunstencluster, maar adviseerde de raad met klem andere scenario’s, waaronder herontwikkeling van de bestaande gebouwen, te onderzoeken. De tekst van de inspraakreactie vindt in de bijlage:

120521 inspraakreactie+CNA+Kunstencluster[1]

.

>> INSPRAAKREACTIE CNA M.B.T. DE NIEUWE NOTA STROOM (12-12-2011)

De leden van CNA-smal en -breed stelden samen een tekst op die op 12 december 2012 in de Raad werd ingesproken:

Inspreektekst CNA 12-12-2011+STROOM

.

>> MANIFEST CULTUUR NETWERK ARNHEM (09-02-2011)

CNA kwam voort uit ‘De Schreeuw om Cultuur’. Als startdocument stelde CNA een Manifest op dat tevens overhandigd werd aan de wethouder Cultuur en alle Raadsleden:

Manifest CNA