Nieuws

Bericht 23 november 2017:

Gemeente Arnhem: Persbericht 21 november 2017

‘Arnhem en Nijmegen gaan voor gezamenlijk cultuurbeleid’

De twee culturele hotspots in Gelderland, Arnhem en Nijmegen, streven naar één gezamenlijk cultuurbeleid. Het onderscheidende en tegelijk elkaar aanvullende culturele karakter van beide steden kan zo worden ingezet om de regio cultureel nadrukkelijker op de kaart te zetten. Om deze gezamenlijke ambitie kracht bij te zetten hebben de twee culturele netwerken in beide steden, Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) en Cultuur Netwerk Nijmegen (CCN), een intentieverklaring getekend.

In opdracht van de gemeenten Arnhem en Nijmegen heeft bureau LAgroup onderzocht wat de mogelijkheden en kansen zijn voor een intensievere samenwerking op cultureel gebied. Daaruit blijkt dat er volop kansen liggen. De financiële middelen van verschillende overheden kunnen effectiever en efficiënter worden ingezet. Voor het publiek kan er een breder en gevarieerder cultureel aanbod van voorstellingen, concerten en evenementen komen dat beter aansluit bij de wensen en behoeften. Wethouder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen: “Ik ben blij dat er uit het onderzoek concrete kansen komen om het culturele aanbod voor het publiek te verrijken en ik kijk uit naar een nog intensievere samenwerking met Arnhem.”

Herkenbaar en onderscheidend

LAgroup constateert verder dat Arnhem en Nijmegen allebei een eigen herkenbare culturele identiteit hebben die elkaar aanvult. Zo is in de woorden van LAgroup Arnhem meer een stad van ‘makers’ met topinstellingen op het gebied van theater, dans, klassieke muziek en talentontwikkeling. Nijmegen is daarentegen meer een presentatiestad van festivals, pop, film en literatuur. De grote uitdaging is nu om niet alleen binnen een project samen te werken, maar ook structureel samen te werken aan gezamenlijke producties en de afstemming van programmering. Om dat te realiseren wordt voor de komende twee jaar een procesbegeleider aangesteld onder regie van CNA en CNN, mede gefinancierd door beide gemeenten en de provincie Gelderland.

Nationaal cultuurbeleid

De samenwerking sluit naadloos aan op de actuele verkenning van de landelijke Raad voor Cultuur. Daarin worden stedelijke regio’s meer centraal gesteld in het cultuurbeleid. De Raad wil meer erkenning voor en financiering van cultureel aanbod in de regio. De regio Arnhem-Nijmegen wordt als één van de stedelijke cultuurregio’s gezien. Wethouder Elfrink van de gemeente Arnhem: “We zijn blij met deze erkenning van de Raad voor Cultuur. Dat sterkt ons in het proces dat we samen met de instellingen zijn ingeslagen. We hopen dat de minister als eerste stap het advies overneemt om stedelijke regio’s te voorzien van stimuleringsbudget om plannen verder te ontwikkelen”.

De verkenning van de Raad voor Cultuur is één van de bouwstenen in het uit te werken nationale cultuurbeleid voor 2021 en verder. Intensivering van de culturele samenwerking past het bij de regionale investeringsagenda die Arnhem, Nijmegen en de provincie afgelopen jaar hebben getekend, waarin de overheden afspraken hebben gemaakt om samen te werken aan een vitale en bruisende regio. Overigens werken beide steden ook samen in het cultuurmanifest Oost-Nederland. Die samenwerking blijft uiteraard gewoon bestaan.

——————————————————————————————————————

Bericht 8 november 2017:


1e Arnhemse Uitnacht 

De eerste Arnhemse Uitnacht gaat door en vindt plaats op vrijdag 26 januari 2018.

Rozet, Theater aan de Rijn, Focus Film, Luxor Live en Huis Oostpool zijn de cultuurhuizen die tijdens de Uitnacht 2018 hun deuren openen. Onder andere Het Gelders Orkest, Introdans, Muziektheater De Plaats, Museum Arnhem, Musis & Stadstheater Arnhem, Posttheater en State of Fashion haken in, maar ook kleinere organisaties als Jens van Daele’s Burning Bridges, Huis van Puck of bijvoorbeeld het Klarendal Jazz Orkest leveren een bijdrage. Diverse opleidingen van ArtEZ en verschillende initiatieven vanuit de beeldende kunst zetten in op de routes die de cultuurhuizen verbinden. Getracht wordt ook Collectie Groen en de galerie Circa Dit, die zich in de buurt van de genoemde cultuurhuizen bevinden, te betrekken. Ook de horeca langs de as Luxor Live – Rozet – Huis Oostpool zal verzocht worden in te haken met een speciaal menu, een ontbijt, een band of als gastvrije plek voor een culturele instelling of kunstenaar die een locatie zoekt.

Start en programma
De Uitnacht 2018 gaat op vrijdag 26 januari om 17.00 uur van start met een publieksopening bij het Feestaardvarken. Het beeld zal voor de gelegenheid feestelijk worden verlicht en ook als symbool gaan dienen voor de Arnhemse Uitnacht in het algemeen. De burgemeester is gevraagd de officiële aftrap te geven, er zal worden gedanst op en rond het varken en vanaf het dakterras van Rozet schetteren de klanken van koperblazers over de stad om de Arnhemmers op te roepen erop uit te gaan. Albert Hoex van Theater De Plaats heeft toegezegd de regie van het openingsevenement op zich te nemen. Aansluitend aan de opening is er in Rozet de 1e nieuwjaarsreceptie voor cultureel Arnhem en iedereen die zich ermee verbonden voelt. Er wordt tegen betaling erwtensoep en broodjes zuurkool met worst geserveerd, zodat iedereen gesterkt de nacht in kan.
> lees in de bijlage een vollediger programma: 1e Arnhemse Uitnacht_voorlopig programma

Organisatie
Om aan de organisatie ervan uitwerking en uitvoering te kunnen geven werd vanuit CNA de Stichting Culturele Evenementen Arnhem (CEA) opgericht. Anneke Jenniskens, secretaris (Musis & Stadsstheater Arnhem), Evert Burggrave, penningmeester (Introdans) en Ruud van Meijel, voorzitter (Toneelgroep Oostpool) vormen sinds voorjaar 2017 het bestuur. Afhankelijk van wat er precies nodig is wordt ondersteuning ingehuurd voor de productie en de marketing van het evenement. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de deelnemende organisaties en worden bijvoorbeeld ook hun marketingafdelingen betrokken in de promotie van de 1e Arnhemse Uitnacht.

Publiciteit en marketing
CEA heeft Suzanne Geluk (suzanne@gelukevents.nl) gevraagd om de coördinatie van publiciteit en marketing op zich te nemen. Zij bewaakt de deadlines van alle uitingen, voert uit en zal de diverse pr-medewerkers regelmatig om hun medewerking vragen.
Vanaf 1 januari 2018 is het volledige programma te vinden op www.arnhemseuitnacht.nl