Manifest

Download hier Het Manifest van CNA

Manifest Cultuur Netwerk Arnhem

KUNST EN CULTUUR IS MEER

 MEER STAD

Arnhem is meer dan de hoofdstad van Gelderland. Het is de cultuurhoofdstad van Oost-Nederland en één van de belangrijkste kernpunten van kunst en cultuur in ons land. Toonaangevende instellingen en opleidingen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst, vormgeving, mode en ook erfgoed zijn al decennia lang aanwezig in de stad en vormen de stad mee. Kunst, cultuur behoren tot het DNA van Arnhem.

MEER MENS

Kunst, cultuur en erfgoed maken de stad leefbaar en geven zin en inhoud aan het menselijk leven. Ze brengen energie, inspiratie en geven ruimte om te ontsnappen aan alledag. Kunst en cultuur hebben vele lagen en gezichten en een breed publiek. Kunst en cultuur zetten aan tot denken, dagen uit, gaan de dialoog aan, verleggen je grenzen en verbreden de horizon van je bestaan. Ze omringen je in het dagelijkse leven van de monumenten in de stad tot de vormgeving van je omgeving.

MEER WAARDE

Kunst en cultuur maken de stad aantrekkelijker voor (toekomstige) bewoners en bedrijven en hebben een waardeverhogende werking, o.a. voor het vastgoed. Kunst en cultuur staan aan de basis van innovatie en scheppen werkgelegenheid, ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Steden die een groot en gevarieerd cultuuraanbod hebben, zijn de meest populaire woonsteden van ons land en hebben een sterkere concurrentiepositie.

* Arnhem staat op plaats zeven van de jaarlijkse lijst van prettige woonsteden.

MEER TROTS

Kunst- en cultuurinstellingen zijn de ambassadeurs van Arnhem. Ze hebben grote aantrekkingskracht op mensen van buiten de stad. De voorstellingen van onze gezelschappen in het (buiten)land zijn exportproducten van het merk ‘Made in Arnhem’. Kunst- en cultuur vergroten het zelfvertrouwen, versterken de gezamenlijke identiteit en maken de inwoners trots op Arnhem.

MEER SAMENHANG

Kunst en cultuur zijn geen eilanden. Ze vormen een dynamisch proces dat alle sectoren en lagen van de Arnhemse samenleving verbindt. Kunst en cultuur brengen mensen samen en zijn belangrijk voor burgerschap en veiligheid, voor onderwijs en welzijn. Arnhem heeft zowel een hoogwaardige keten van kunstvakopleidingen, kunstproducenten, presenterende instellingen en kenniscentra, als een rijke basis van amateurkunstenaars en publiek. Dat maakt Arnhem uniek.

MEER TOEKOMST

We leven in een (financieel) moeilijke tijd. Dat vraagt een open houding om kansen te zien en het vergt durf om nieuwe wegen te bewandelen. De kunst- en cultuurinstellingen in Arnhem hebben zich verenigd om samen sterk te staan. De wetenschap dat investeren in kunst en cultuur investeren in de toekomst betekent, sterkt hen daarbij. In bondgenootschap met de stad reiken zij hun bevlogenheid en inventiviteit aan om de positie van Arnhem als cultuurhoofdstad van Oost-Nederland te behouden.

 Arnhem, 25 januari 2011

Cultuur Netwerk Arnhem