Bestuur

LEDEN BESTUUR

Marian Louppen, voorzitter

Eve Hopkins, De Nieuwe Oost/Theater aan de Rijn

Wiebren Buma, Het Gelders Orkest

Stefan Rebergen, Luxor Live

July Ligtenberg, Platform Beeldende Kunst Arnhem