Cultuur Netwerk Arnhem

Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) is hét netwerk voor culturele instellingen in Arnhem. CNA richt zich als Vereniging op gezamenlijke belangenbehartiging, kennisdeling en voorlichting met betrekking tot kunst en cultuur in Arnhem. Daarnaast is CNA een platform voor ontmoeting, samenwerking en afstemming tussen organisaties.

CNA is ontstaan uit ‘De schreeuw om cultuur’, de landelijke manifestatie tegen de rijksbezuinigingen op cultuur, die eind 2010 ook in Arnhem plaatsvond. Deze manifestatie zorgde voor een constructieve samenwerking binnen het Arnhemse culturele veld. Na afloop van ‘De schreeuw’ nam een aantal mensen het initiatief om de samenwerking voort te zetten en zo ontstond in januari 2011 het Cultuur Netwerk Arnhem.

Bij CNA zijn momenteel 18 instellingen aangesloten, die elkaar twee maal per jaar treffen. Daarnaast is er twee keer per jaar een Cultuur Netwerk Bijeenkomst. Dan worden ook alle kleinere instellingen in de stad van harte uitgenodigd om aan te schuiven en mee te praten over actuele onderwerpen op het gebied van kunst en cultuur in Arnhem. CNA houdt zich nadrukkelijk niet bezig met individuele instellingsbelangen, maar maakt zich sterk voor de collectieve belangen van het culturele veld. Onafhankelijk voorzitter van CNA is Marian Louppen. Het bestuur komt regelmatig bijeen.